RON
Română (RO)

Politica de confidențialitate

POLITICA GENERALĂ DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Introducere

Ca orice societate comercială, ATELIERUL MARI ȘI MICI prelucrează date cu caracter personal. Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important al Atelierul Mari și Mici.

Prezenta politica urmărește să sumarizeze abordarea Atelierul Mari și Mici în calitate de operator în materia datelor cu caracter personal (“Politica”) și este adresată persoanelor fizice din afara organizației, cu care Atelierul Mari și Mici vine în contact, inclusiv persoanelor interesate de un loc de muncă / o poziție în cadrul Atelierul Mari și Mici, clienților Atelierul Mari și Mici, vizitatorilor site-ului Atelierul Mari și Mici, partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali, precum și reprezentanților contractuali / legal și salariaților partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali (oricare fiind denumit în continuare „dumneavoastră” sau ”persoana vizată”).

Prezentul document urmărește, mai concret, să furnizeze următoarele informații:

a) identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Atelierul Mari și Mici;

c) scopurile pentru care sunt prelucrate de către Atelierul Mari și Mici datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării. Este foarte posibil ca nu toate scopurile menționate în această Politică să fie relevante pentru dumneavoastră.

d) în cazul în care prelucrarea se face în baza intereselor legitime ale Atelierul Mari și Mici, indicarea respectivelor interese;

e) categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

f) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

g) dacă este cazul, intenția Atelierul Mari și Mici de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională;

h) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă;

i) existența dreptului dumneavoastră de a solicita Atelierul Mari și Mici accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora, existența dreptului la portabilitatea datelor, la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și excepțiile și limitele acestor drepturi;

j) existența dreptului dumneavoastră de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și excepțiile și limitele acestui drept;

k) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

l) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă sunteți obligat/ă să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

m) existența (dacă este cazul) unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și, în cazul respectiv, informații privind logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră.


1. Aspecte generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal


1.1 Identitatea și datele de contact ale operatorului


Denumire

Atelierul Mari și Mici SRL

Număr de ordine în Registrul Comerțului

J40/11346/2017

Cod unic de înregistrare

37900710

Adresă sediu social

Bd. Constructorilor, nr. 29, Sector 6, București, România

Adresa punct de lucru

Str. Dr. Staicovici, nr. 41, Sector 5, București, România

Contacte

Rareș Sâmpăleanu


1.2 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal


În vederea facilitării interacțiunii dintre Atelierul Mari și Mici și dumneavoastră cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Atelierul Mari și Mici a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, denumit în continuare „RPD”).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

 • adresă poștală: Bd. Constructorilor, nr. 29, Sector 6, București , România
 • adresă de email: atelier@mari-mici.ro
 • număr de telefon: +4 0757 474 641


2. Tipuri de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de Atelierul Mari și Mici


Atelierul Mari și Mici poate prelucra, în funcție de situație, (a) atât date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră, (b) cât și date cu caracter personal care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / din surse terțe).

Majoritatea situațiilor în care sunt prelucrate date cu caracter personal sunt inerente unei activități economice, altele fiind cu totul în afara oricărei posibilități de prevenire, precum primirea unui email de la un terț care include în cuprins un lanț de emailuri (acestea, desigur, conținând date cu caracter personal).

Informațiile cu caracter personal pe care Atelierul Mari și Mici le poate prelucra pot, astfel, include, în funcție de situație:

a) Informații de contact, de exemplu, adresa dumneavoastră poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon (persoanele ori de serviciu), numărul de fax, numele dumneavoastră, nume utilizator pe Messenger (Yahoo, Skype, etc.), identificator LinkedIn, pagină web personală, societatea la care lucrați;

b) Informații de identitate, de exemplu, statut marital, date rezultate din certificatele de naștere și de căsătorie, nume complet (inclusiv patronimul sau formula de adresare), data și anul nașterii, locul nașterii, sexul, fotografia/ imaginea, vocea, numărul de înmatriculare al vehiculului, codul numeric personal, seria și numărul pașaportului, numărul și data expirării cărții de identitate ori a altui document similar, semnătura;

c) Informații tehnice, de exemplu informații generate ca urmare a utilizării cookie-urilor, accesării de către dumneavoastră a web-site-urilor sau aplicațiilor noastre sau în legătură cu materialele și comunicările pe care vi le trimitem în format electronic (precum adresa de IP ori elemente similare de identificare a dispozitivelor electronice, tipul de browser de internet utilizat, tipul de sistem de operare folosit de dispozitivul dumneavoastră, numele domeniului web-site-ului de pe care se face conexiunea la web-site-ul Atelierul Mari și Mici);

d) Informații privind locul de muncă și pregătirea: ocupație, domeniul ocupației/ specializarea, poziția ocupată la locul de muncă, istoricul locurilor de muncă, numărul de ore de muncă, evaluarea de la locul de muncă, certificate de atestare, studiile efectuate; seria/ numărul autorizației/ licenței de practică; calitatea de membru în asociații/ grupuri/ uniuni; comisionul în funcție de rezultate; informații privind numărul și cheltuielile de deplasare;

e) Informații financiare, de exemplu informații referitoare la plăți, precum venituri, contul bancar;

f) Informații cu privire la preferințele de marketing;

g) Informații cu relevanță pentru procedurile de acceptare de colaborări sau noi parteneri, inclusiv soliditate financiară și aspecte reputaționale;

h) Informații despre istoricul unei persoane, de exemplu, informațiile din CV-uri (pe lângă cele deja menționate, interese, hobby-uri, aptitudini), denumirea poziției deținute la alte locuri de muncă; entitatea angajatoare; departamentul în care s-a lucrat; salariul și detalii referitoare la remunerația la alte locuri de muncă; numărul vizei (unde este cazul); numărul autorizației de muncă (unde este cazul); informații cu privire la persoane de contact în caz de urgențe/ situații deosebite;

i) Alte informații cu caracter personal furnizate nouă de către sau în numele partenerilor noștri contractuali sau generate de noi în cadrul activităților noastre și care pot include și categorii speciale de date cu caracter personal;

j) Orice alte informații referitoare la persoana dumneavoastră pe care este posibil să ni le furnizați sau care este posibil să ne parvină indirect, chiar cu totul independent de abordarea Finexpert și care pot include inclusiv categorii speciale de date cu caracter personal.


3. Scopurile și temeiurile prelucrării de date cu caracter personal


#

Scopuri

Temeiuri

1

Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul prestării serviciilor de audit și consultanță

 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri la cererea dumneavoastră înainte de stabilirea unui contract
 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • obligația legală în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
2

Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul prestării de servicii fiscale

 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri la cererea dumneavoastră înainte de stabilirea unui contract
 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • obligația legală în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
3

Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul prestării de servicii de contabilitate

 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri la cererea dumneavoastră înainte de stabilirea unui contract
 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • obligația legală în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
4

Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul conformării legislative și procedurale

 • obligația legală a Atelierul Mari și Mici
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
5

Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul evaluării potențialilor parteneri contractuali, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal ale asociaților / acționarilor, reprezentanților legali / convenționali ai acestora

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
6

Prelucrare de date personale în scop de marketing direct prin metode care folosesc serviciile de comunicații electronice

 • consimțământul dumneavoastră
7

Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul desfășurării activităților în mediul online, inclusiv marketing și publicitate

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • consimțământul dumneavoastră
8

Prelucrare de date cu caracter personal în scopul desfășurării de activităților de răspuns la comunicări și customer care

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
9

Prelucrare de date cu caracter personal în scopul desfășurării activității de relații publice (PR) și advocacy

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră

10

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de responsabilitate socială și dialog social (CSR), de a dezvolta și mențiune un mediu de lucru plăcut, de a organiza evenimente cu membrii de familie ai angajaților

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră.
11

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de recrutare

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • obligația legală a Atelierul Mari și Mici în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
12

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop financiar-contabil

 • obligația legală a Atelierul Mari și Mici
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
13

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de logistică, respectiv (i) pentru monitorizarea / asigurarea securității persoanelor / spațiilor / bunurilor prin camere video de tip CCTV sau prin pază fizică, în contextul activităților companiei, (ii) pentru gestionarea registrelor de intrări-ieșiri (registratură) și curierat

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • obligația legală a Atelierul Mari și Mici
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
14

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de mentenanță și dezvoltare infrastructură IT și suport date pentru facilitarea desfășurării, dezvoltării și protejării activităților Atelierul Mari și Mici și angajaților ei

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
15

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de mentenanță și dezvoltare infrastructură IT și suport date pentru facilitarea desfășurării, dezvoltării și protejării activităților Atelierul Mari și Mici și angajaților ei

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract cu dumneavoastră
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
16

Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul protecției juridice a Atelierul Mari și Mici

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • procesarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
17

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de achiziții și vânzări de active și asocieri în legătură cu active

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră
18

Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de relații de grup de societăți

 • interesul legitim al Atelierul Mari și Mici sau al unei terțe părți
 • în subsidiar, consimțământul dumneavoastră


4. Interese legitime ale Atelierului Mari și Mici


După cum se indică mai jos, majoritatea prelucrărilor de date personale efectuate de Atelierul Mari și Mici în relația cu persoane din exteriorul societății privesc scopuri bazate pe interese legitime. 

Acestea, după caz, includ:

a) interesul legitim în furnizarea de servicii de calitate clienților noștri;

b) interesul legitim de promovare a serviciilor, brandului și reputației Atelierul Mari și Mici sau ale altor persoane (de exemplu, entități afiliate Atelierul Mari și Mici);

c) interesul legitim de dezvoltare și implementare de relații eficiente cu partenerii contractuali;

d) interesul legitim de dezvoltare și menținere a unei infrastructuri moderne, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților;

e) interesul legitim în menținerea siguranței și securității personalului, spațiilor, bunurilor și operațiunilor aferente Atelierul Mari și Mici;

f) interesul legitim în exercitarea drepturilor legale și contractuale și apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente;

g) interesul legitim în atragerea și asigurarea forței de muncă necesare și calificate pentru derularea activităților Atelierul Mari și Mici;

h) interesul legitim în derularea operațiunilor financiar-contabile corespunzătoare activităților Atelierul Mari și Mici;

i) interesul legitim de promovare a obiectivelor Atelierul Mari și Mici în cadrul domeniului de activitate și în relația cu autorități și alți actori relevanți;

j) interesul legitim de recepționare, verificare și soluționare a sesizărilor, reclamațiilor formulate față de activitatea Atelierul Mari și Mici ori a unor persoane asociate (de ex. angajați);

k) interesul legitim în asigurarea funcționalităților web-site-ului Atelierul Mari și Mici și promovarea activității sale prin acestea;

l) interesul legitim de a dezvolta și menține bune relații cu comunitatea și de a promova valori corecte în societate, de a dezvolta și mențiune un mediu de lucru plăcut, de a organiza adunări festive/ culturale ale angajaților Atelierul Mari și Mici și cu membrii de familie ai acestora;

m) interesul legitim al Atelierul Mari și Mici de a coopera cu acționarii/ alte entități din grup pentru discutarea oricăror aspecte importante în vederea identificării celor mai potrivite abordări;

n) interesul legitim al Atelierul Mari și Mici de a analiza și urmări operațiuni de achiziție sau vânzare de active în legătură cu activitățile Atelierul Mari și Mici sau cu dezvoltarea unora noi;

o) cu caracter mai general, interesul legitim în buna derulare, dezvoltare, protejare și promovare a activităților sale conform obiectului de activitate;

p) alte interese legitime rezultând în conexiune cu proiectele urmărite de Atelierul Mari și Mici și evoluțiile cărora trebuie să le facă față în contextul activităților sale.


5. Categoriile de destinatari


Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot include:

a) autoritățile fiscale competente (de ex., Agenția Națională de Administrare Fiscală);

b) alte autorități și instituții publice (de ex. Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Concurenței, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare);

c) consultanți externi în domeniul juridic, tehnic, informatic; executori judecătorești, notari publici, traducători; alți consultanți sau experți implicați în serviciile furnizate de noi sau în alte proiecte în care suntem implicați;

d) instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională;

e) parteneri contractuali ai Atelierul Mari și Mici și contractanți ai acestuia; agenții de recrutare; entități care prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție; entități cu care Atelierul Mari și Mici colaborează în vederea gestionării/ mentenanței de sisteme IT; entități care activează în domeniul publicității/ PR;

f) entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente; entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing; entități/ servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile și platforme Atelierul Mari și Mici de comunicare; entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță web-site Atelierul Mari și Mici; entități care prestează servicii de realizare apeluri/ transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje transmise pentru Atelierul Mari și Mici ori servicii de comunicare răspuns la email-uri și mesaje;

g) persoanele vizate de corespondența primită de Atelierul Mari și Mici sau alte persoane implicate în proiectele pentru care a fost schimbată corespondență;

h) alți parteneri contractuali și contractorii acestora, precum și companiile de catering sau companiile implicate în organizarea de evenimente sau în trimiterea de invitații sau alte comunicări;

i) entități din grup și entități afiliate;

j) entități implicate în (potențiala) achiziție/ vânzare de active și/sau asociere în legătură cu active, fuziune, absorbție, divizare.


6. Transferul de date cu caracter personal


Cu caracter general, Atelierul Mari și Mici nu anticipează vreun transfer către țări terțe din afara Uniunii Europene sau în afara Spațiului Economic European.

În anumite cazuri, datele personale prelucrate în contextul activităților de audit și consultanță pot fi transferate ocazional și în afara României în diverse situații, de exemplu:

(i) în situația realizării raportărilor conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) sau Standardelor GAAP ale Statelor Unite;

(ii) în situația asistenței acordate persoanelor fizice nerezidente și expaților;

(iii) în situația unor potențiale vânzări sau cumpărări de active care implică părți sau consultanți din afara țării;

(iv) în situația unor relații de grup de societăți.

În cazurile specifice, în care se transferă date cu caracter personal, ele sunt proporționale scopului și nevoilor relevante, presupunând, în măsura necesară, date cu caracter personal ale persoanelor implicate direct sau indirect în respectivele activități.

Totodată, Atelierul Mari și Mici are în vedere respectarea regimului juridic aplicabil, astfel că, în lipsa unei decizii de recunoaștere a caracterului adecvat de protecție printr-o decizie a Comisiei Europene, asemenea transferuri se realizează în baza unor clauze standard privind protecția datelor cu caracter personal, adoptate de către Comisia Europeană, în baza unor reguli corporatiste obligatorii ori a altor temeiuri (de ex. consimțământul dumneavoastră).


7. Perioada de stocare


Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform și următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Atelierul Mari și Mici sau de către Atelierul Mari și Mici; (iii) până la exercitarea de către dumneavoastră a unui drept care împiedică ori restrânge prelucrarea de către Atelierul Mari și Mici (a anumitor) date cu caracter personal; (iv) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date; (v) durata relației contractuale.

În eventualitatea în care sunt introduse orice acțiuni relevante în justiție, e posibil ca Atelierul Mari și Mici să continue să prelucreze datele cu caracter personal pe parcursul unor perioade suplimentare, în funcție de necesități (respectiv până la finalizarea procedurilor relevante referitoare la acțiunile respective și până la expirarea termenelor de prescripție relevante) și numai în măsura în care acest lucru este necesar.

În situația specifică a prelucrării datelor în scop de recrutare, Atelierul Mari și Mici menționează că datele cu caracter personal ale candidaților nu sunt păstrate numai pe durata procesului de selecție; în cazul în care candidatul nu este acceptat, Atelierul Mari și Mici va păstra datele cu caracter personal incluse în CV în vederea unei recrutări viitoare pentru o perioadă de 1 an de la sfârșitul anului în care s-a finalizat procesul de selecție.

Atelierul Mari și Mici urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau a unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.


8. Drepturile și limitele drepturilor pe care le au persoanele vizate


În calitate de persoană vizată aveți drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, în limitele descrise acolo și menționate mai jos.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, Atelierul Mari și Mici poate fie să perceapă o taxă rezonabilă, fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care Atelierul Mari și Mici are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează o cerere de exercitare a drepturilor, poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Cu caracter general, drepturile pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau a dreptului intern; asemenea limitări pot avea scopul de a asigura: a) securitatea națională; b) apărarea; c) securitatea publică; d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii Europene sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; f) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; g) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; h) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale; i) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; j) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.


8.1. Dreptul de acces al persoanei vizate

Dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.


8.2. Dreptul la rectificarea datelor personale


8.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la ștergerea datelor cunoaște următoarele limite: a) existența unui alt temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât consimțământul; b) existența unor motive legitime ale Atelierul Mari și Mici care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; c) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal presupune exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; d) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale; e) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; f) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; g) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


8.4. Dreptul la restricționarea prelucrării, doar în următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.


8.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor se aplică în cazul în care, în mod cumulativ: a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.


8.6. Dreptul la opoziție

În principiu, dreptul la opoziție se aplică în cazul în care prelucrarea se bazează pe temeiul interesului legitim sau pe temeiul reprezentat de necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public ori în exercitarea unei prerogative de putere publică.

Dreptul la opoziție nu se aplică în cazul în care Atelierul Mari și Mici demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul privește constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


8.7. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


8.8. Dreptul de a retrage consimțământul

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia sau procesarea are loc pe alt temei (i.e. interesul legitim).

Pe acest website folosim cookies pentru ca tu să te bucuri de o experiență completă și îmbunătățită. Dacă vrei să afli mai multe despre cookies, dă click aici.